Contacto


Personas de contacto:


Dirección:

Ariane Löseke - Gerente
E-Mail a.loeseke@loeseke.de

Achim Wolfram - Apoderado y Director Comercial
E-Mail a.wolfram@loeseke.de

Torben Vogt - Asistente de la gerencia
E-Mail t.vogt@loeseke.deBolsas filtrantes aspirador:

Hans-Dieter Franken - Dpto. Ventas
E-Mail hd.franken@loeseke.de

Marc Mietz - Dpto. Ventas
E-Mail m.mietz@loeseke.de

Nadine Maier - Dpto. Compras
E-Mail n.maier@loeseke.deGestión de calidad:

Guido Kolsch - jefe dpto. de calidad
E-Mail g.kolsch@loeseke.deFinanzas:

Günther Strauchmeier - Contabilidad
E-Mail g.strauchmeier@loeseke.de